Reinkarnáció

A lélekvándorlás, vagy latin szóval a reinkarnáció (újra megtestesülés), amely szerint az ember lelke a halál után bizonyos idő elteltével, új testben ismételten megszületik. Újjászületések sorozata, mindaddig folytatódik, amíg az egyre tökéletesebb életek során az egyén meg nem szabadul a karmájától és el nem éri a beteljesülést, üdvözülést.
Az újraszületés tana szerint minden ember olyan helyzetbe születik, amelyet múltbeli karmái formáltak. A fizikai test meghal és felbomlik, de az ember tetteinek lenyomata megmarad. Újra kell születnie ahhoz, hogy ezeknek a (jó vagy rossz) tetteknek a gyümölcsét learassa. A reinkarnáció az emberi fejlődést szolgálja, ami egyrészt a minden embert érintő változásokon, másrészt az egyedi élmények megélésén alapul. Eszerint az ember korszakról korszakra kisebb vagy jelentősebb mértékben eltérő tudatállapotokat él meg. A szabályos fejlődés érdekében minden ilyen tudatállapotot meg kell tapasztalnia.
A reinkarnáció oldható. Sok ember tapasztalja, hogy életében időről időre felbukkannak ismétlődő események, ismétlődő problémák, amelyeket bárhogy is próbál elkerülni, mégis hasonló helyzetben találva magát nem úgy reagál le, ahogy kellene. Ennek az oka, hogy tudatalattink bizonyos eseményeket tévesen kódol és például egy korábban elszenvedett negatív eseményt felidézve, akkor is beindítja a túlélő programot, amikor arra nincs is szükség. Így hordozhatunk magunkban megmagyarázhatatlan félelmeket, fóbiákat, viselkedésmintákat, fájdalmakat, amelyeknek az oka gyermekkorunkból, vagy előző életünkből ered. A reinkarnációs oldás elvezet a probléma gyökeréhez, tudatalattink felismeri a hibás programot, megértjük, tudatosítjuk a probléma okát, amelyet akár több inkarnáción keresztül is megismételtünk. A terápia során egyre nagyobb tudatosságra és önismeretre teszünk szert, lelkünk felszabadul a mélyen eltemetett nyomasztó emlékek súlya alól, és problémánk szinte magától megoldódik. Előző életeink emlékeinek kulcsát tudatalattink őrzi. Ha megmagyarázhatatlan akadályokat, fájdalmakat, egyéb problémákat tapasztalunk az életünkben, érdemes megnézni, lehetséges bármelyik előző életből ered, amit nem árt feloldani.