Imák

Az imákat érdemes többször is elmondani, majd köszönd meg a Teremtőnek, arkangyalnak, vagy felemelkedett mesternek a segítséget. Ne feledd: soha nem háborgatod őket és soha nem maradnak távol tőled azért, mert valaki vagy valami fontosabb számukra a te ügyednél. A Teremtő előtt nincsenek titkok, tökéletesen tisztában vannak a helyzeteddel és életbevágóan fontosnak tekintik most és bármikor.

Mi Atyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Áldás!

Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Áldás!

Kötelék elvágó ima
Tisztelettel, igaz szívemből szólítom az Isteni Igazság kardjának hordozóját, az Angyali seregek vezérét, az emberi lelkek védelmezőjét, Mihály arkangyalt! Kérlek Mihály arkangyal, Isten nevében szólítalak, jelenj meg itt és most! Tisztelettel kérlek, szabad akaratommal és az Isteni akarattal megegyezően vágd el létezésem minden energetikai teréből, az engem hátráltató és lehúzó energetikai kötöttségeket, amelyek nem szolgálják utamat és fejlődésemet.
Nincs rájuk szükségem! Nincs rájuk szükségem! Nincs rájuk szükségem!
Megbocsátok magamnak mindent, ami miatt létrejött kötöttségem és megengedem, hogy az engem fogva tartó energiák lehulljanak rólam.
Megbocsátok magamnak mindent, ami miatt létrejött kötöttségem és megengedem, hogy az engem fogva tartó energiák lehulljanak rólam.
Megbocsátok magamnak mindent, ami miatt létrejött kötöttségem és megengedem, hogy az engem fogva tartó energiák lehulljanak rólam.
Kérem a Mennyei Atya bocsánatát és Szeretetét, hogy tisztítson meg és engedje, hogy lekerüljön rólam minden rossz energia. Úgy mint fent, mint lent, mint keleten, mint nyugaton, mint északon, mint délen, minden térben és időben és minden dimenzióban. Mihály arkangyal Szent kardod Isteni ereje szabadítson most fel, Jézus Krisztus nevében, kinek felajánlom létezésem. Ez így van! Köszönöm. Tisztelettel kérem, hogy minden energetikai terem töltődjön fel harmonikusan azzal az Isteni fénnyel, amire szükségem van létezésem teljességéhez.
A Szeretet Én vagyok! A Szeretet Én vagyok! A Szeretet Én vagyok!
Hálás vagyok! Köszönöm.

Védelmi ima
Hatalmas mennyei pártfogók! Nagy hatalmú szövetségeseim! Szükségem van most az erőtökre, bátorságotokra és oltalmatokra! Kérlek, gyertek el hozzám most azonnal! Köszönöm, Michael arkangyal, hogy meghoztad a bátorságomat és félelem nélkül haladhatok előre. Köszönöm, Ashtar, azt az átfogó védelmet, amit nekem nyújtasz. Köszönöm, Brigit, hogy segítesz érző harcosként helytállni és kitartani nézeteim mellett. Köszönöm Cordelia, hogy kisöpörted testemből és elmémből a feszültséget és a szorongást. Köszönöm, Zöld Tára, az imáim meghallgatását és a gyors megoldásokat. Köszönöm, Hórusz, segítségedet, mert ennek révén tisztán látom az igazságot ebben a helyzetben. Köszönöm, Káli, hogy segítesz megállni a helyem. Köszönöm, Mózes, hogy segítesz félelmet nem ismerő vezetővé válni. Köszönöm, Saint-Germain, mindazt a segítséget, amivel kitarthatok a pozitív, derűs gondolkodás és a kedvesség mellett. Köszönöm az oldalam mellé felsorakozó összes lénynek a nekem szánt segítséget, mert nekik köszönhetem, hogy felnőttem a feladathoz, felülkerekedhetek illuzórikus elképzeléseimen, és megoldhatom a problémáimat. Köszönöm, hogy segítetek felnőni és lehetővé teszitek, hogy okuljak mindegyik kihívásból, próbára tévő helyzetből. Köszönöm, hogy emlékeztettek rá, hogy valójában a békesség középpontjában élek és a béke levegőjét lélegzem be.

Bőség ima
Kedves Abundantia, Damara, Dana, Ganésa, Laksmi és Szedna… Köszönöm, hogy bőségesen elláttok az életben és a nagyszerű lehetőségek túlcsorduló áradatával utaltok az Isteni fényetek ragyogására, s így másoknak is javára van a dolog. Köszönöm, az általatok meghozott békét, boldogságot és szeretetet. Köszönöm mindazt az időt és energiát, ami lehetővé teszi álmaim és vágyaim beteljesítését. Köszönöm bőkezű anyagi és pénzügyi támogatásotokat. Hálás vagyok és elfogadom ajándékaitokat, s kérlek titeket, továbbra is gondoskodjatok rólam általuk.

Lelki társ megtalálásáért ima
Szerelemistenek és Istennők, küldjétek hozzám odafentről angyalaitokat és Aphroditét, a férfi és női Isteneket, hogy segítsenek kifejezni a gyönyörűséget és a kecses bájt. Küldjétek el hozzám Guinevere-t és Izoldát, a mágikus szerelem meghozóit: meghívlak titeket spirituális menyegzőmre, melyen először spirituális egyesülés révén kelek egybe a lelki társammal. Testem és lelkem legmélyéig érzem szívem választottját és nagyon köszönöm nektek, hogy lehetővé tettétek számomra ezt az érzést, olyan jó mindenestől magamba fogadni a szeretett társat. Köszönöm, hogy egybekelhettünk és egyesülhettünk, mi, lelki társak általatok az éterben. Köszönöm, amiért egymásra lelhettünk. Köszönet, amiért teljes elragadtatással lehettünk egymáséi és válhattunk eggyé. Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen vigyázzátok szerelmi életem.

Szenvedély és kínzó vágy elengedése ima
Rafael Arkangyal, a gyógyítás szeretett angyala! Babaji, a fizikai világ lenyűgözésének mestere! Kedves Devi, ki oly odaadó szeretettel törődsz az emberekkel! Ragyogó Maat, az Isteni fény hozója! Szerafisz Bey, a felemelkedés ura! Kérlek titeket, vágjátok le rólam szenvedélyeim és gyötrő vágyaim kötelékeit. Én most elengedem a szenvedélyes ragaszkodás összes szálát és szorosan magamhoz ölelem saját igazi szabadságomat és fizikai egészségemet.

Ima a megbocsájtásért
Ha valakit akarva-akaratlan megbántottam valamivel. Az önnön bizonytalanságom miatt, bocsánatát kérem. Ha valaki akarva-akaratlan megbántott engem. Az ő bizonytalansága miatt, megbocsájtom neki. S ha valamiért nem vagyok még kész megbocsájtani, ezt megbocsájtom magamnak. Mindenért, amivel ártok magamnak, a bizonytalanságomból fakadó kételkedést, lebecsülést, önvádolást és embertelenséget magammal szemben, Megbocsájtom.